Uitbreiding Clubbaan deel 4

Mocht u nu denken dat de zomermaanden komkommertijd is voor uw club dan help ik u hierbij even uit de droom.

Deze zomerse periode werd er driftig gebouwd, al is het ook door weinig mensen. Bent u de afgelopen weken niet aanwezig geweest dan kunt u zien dat er het één en ander veranderd is aan de baan. Het grote smalspoor traject begint vorm te krijgen. De contouren van het station worden zichtbaar en wat opvalt is de royale opzet: mooi. Het grootste deel van de benodigde rails is gelegd en nu is het de beurt om bedrading en beveiliging aan te brengen. De aankleding zal op een later tijdstip plaats vinden maar als je het geheel bekijkt kun je je al een beetje een voorstelling maken hoe het gaat worden; een heel groot smalspoortraject door een groen golvend landschap. Er zijn ook plannen om de smalspoorbaan, in een andere spoorbreedte, nog verder uit te breiden.

Clubbaan nieuws deel 4
Op de foto: overzicht van het smalspoorgedeelte. Tussen de rommel en gereedschap wordt al iets zichtbaar zoals het hele traject gaat worden. In het midden: het station.

Op het in aanbouw zijnde smalspoorstation moet een aansluiting komen voor een baan à la Rhätische Bahn. Deze spoorbaan zal in eerste instantie een kort stukje zijn met een keerlus en functioneel worden gemaakt maar daarna uitgebreid worden over de volle lengte van de modelbaan die nu in de steigers staat. Een keerlus is gepland onder de stad bij het BW. Dit trajekt zal verweven gaan worden in de achterwand. Hoe het precies gaat worden moet nog verder uitgebroed/getekend worden. U begrijpt een smalspoor van een dergelijke lengte kan één van de fraaie blikvangers gaan worden.

Clubbaan nieuws deel 4

Aan de HO spoorbaan wordt ondertussen ook gewerkt en wel aan de keerlus van het wisselstroom gedeelte. Het wordt op dit moment voorzien van railsHet gelijkstroom gedeelte staat ook op de planning om verder te worden aangelegd en spoed is ook wel enigszins gewenst want willen we in het najaar rijdende treinen hebben dan moet er wel heel wat gebeuren. Het streven is om dit traject eerst in ruwbouw op te zetten en dan snel van rails te voorzien zodat we dan rijdagen kunnen houden en open dagen kunnen organiseren. U merkt het; er gebeurt heel wat maar er moet ook nog gigantisch veel gebeuren. Maar we zijn per slot van rekening een modelspoorclub, dus bouwen moet ons als modelspoorders in het bloed zitten. Met andere woorden; werk aan de winkel; doet u ook mee om deze klus te klaren?