De nieuwe Clubbaan deel 3

Het verhaal over onze nieuwe clubbaan deel 3

Geachte weblezer, in dit deel over onze clubbaan gaan we verder met waar we gebleven zijn.

We keren in deze aflevering weer terug naar de tekening. Interessant is misschien om te weten wat de maten van de baan zijn. De rechter poot heeft de lengte van 5.80 mtr. (2.40 mtr. diep) Het middenstuk is 11 mtr ( 2 mtr. diep) en de linker poot 4.70 mtr. (1.40 mtr. diep) Hierdoor krijgt u een idee van de maten van de baan. In de vorige aflevering van deze artikelenreeks hebben we het al gehad over het landschap: de driehoek Duitsland-Zwitserland-Oostenrijk. Kijken we naar de tekening dan is de rechterpoot Duitsland-Oostenrijk, het midden is Duitsland en links ligt Zwitserland. Rechts en midden zal een glooiend landschap laten zien en links ruiger met o.a. rotsen, dus echt Zwitsers.

clubbaan 3-1

In het midden komt een groot Duits station en links zal dus en echt stukje Zwitserland komen. Er zal daar een smalspoorbaan door het landschap slingeren. De stad in Duitsland zal zich schuin links van het station bevinden. Doordat het station boven het maaiveld ligt kan het verkeer zich aan de voorzijde bevinden en gebruik maken van viaducten onder het station voor. Men kan ook denken aan bv. een tramlijntje of een Faller Car systeem, misschien zelfs allebei.
Een arcade galerij met winkeltjes er in kan een druk stadsverkeer tonen. Ook zal er een klein haventje te zien zijn. Tot zover een globaal overzicht van de gehele baan.

clubbaan 3-2

Puur natuur, een uitdaging om na te maken

Het Duitse en Oostenrijkse gedeelte

Dit gedeelte op de tekening, dus rechts, zal als eerste landschappelijk aangekleed gaan worden. Dit gedeelte heeft naast een mooie lengte ook een grote diepte van 2.40 meter en dat maakt het mogelijk om het landschappelijk ruim op te zetten.
Stel, u staat voor de baan (de rechter poot), dan zult u het volgende gaan zien. Op de voorgrond drie spoortrajecten (gelijk en wisselstroom) op verschillende hoogtes door een golvend landschap.

In het midden een lang baangedeelte dat komende uit de tunnel aanleunt tegen een heuvellandschap (daar begint Oostenrijk) waar in de hoogte weer een HOe smalspoortraject geprojecteerd is. Dit alles komt dan boven de getekende opstelsporen. Het Oostenrijkse gedeelte zal ook geleidelijk hoger gaan worden en een paar kleine Oostenrijkse dorpjes, waar het smalspoor langs gaan, zullen daar zichtbaar zijn.

Alle scherpe bochten zullen in tunnels weggewerkt worden. Alle zichtbare bogen zullen heel ruim zijn om een realistisch beeld te geven.
Staande voor de baan zult een groot kasteel op een hoogte zien wat gelijk het hoogste punt van dit deel van de baan zal zijn. Een klein dorpje daaronder aan een stroompje heeft een kopstationnetje. Dat spoor zal zich slingerend een weg banen door het heuvellandschap, een landschap dat zich geleidelijk naar een mooie maar niet overdreven hoogte zal werken.

En een achterwand? Die komt er ook maar dan tegen de muur, achter de loopruimte waardoor nog een grotere dieptewerking ontstaat.

clubbaan 3-3De natuur

De natuur zal alles overheersend zijn op dit baangedeelte dat ruim van opzet zal zijn.
Het motto zal dan ook zijn: eerst was het landschap en toen pas de infrastructuur, dus wegen rails en huizen. Dit is een heel andere insteek dan wat je vaak ziet bij modelbanen waarbij het landschap het ondergeschoven kindje is ter aanvulling van het spoor.

Misschien zal men dit gedeelte met heuvels, bos en hier en daar een boerenbedrijf als leeg ervaren, maar zo is ook menig echt landschap. Door diverse details en vooral de materialen moet het geheel zeer natuurgetrouw en fraai gaan overkomen. In dit gedeelte van de baan dus geen drukke toestanden, dat zal meer geconcentreerd kunnen worden rondom het grote station en de daarbij gelegen stad op het middengedeelte. Ook de grootte van dit deel van de baan maakt het mogelijk om alles weer heel ruim op te zetten. Daar kan men zich uitleven in heel veel stadse details.

Hoe het geheel gaat worden zal verder worden uitgewerkt, ook in overleg met de leden natuurlijk.
Toch wordt er eerst een basisplan neergelegd van waaruit gewerkt zal gaan worden.

In eerste instantie wordt er een schets gemaakt waarbij je een wat duidelijker visueel beeld gaat krijgen van diverse bedachte situaties. In overleg wordt verder bekeken hoe alles verder ingevuld kan worden.

Niveau(!?!)

Een groot woord en nogal een rekbaar begrip, maar wel een woord dat moet slaan op het resultaat van deze modelspoorbaan. Dit zal dan ook de grote uitdaging gaan worden waarvoor de bouwers zullen staan. Van fouten die in het verleden zijn gemaakt moet je leren en zo is het ook in dit geval. Voor prachtige materialen hebben we een leverancier in huis. Ook zijn er enkele bouwers die professionele seminars scenery hebben gevolgd. Dit zijn voordelen waar we ons voordeel mee kunnen doen en bijscholing/bijsturing van hun kant kan het begin voor veel leden zijn om geïnspireerd mee te bouwen aan het geheel.

Tot slot:
clubbaan 3-4

We gaan ons voorlopig concentreren op het Duitse en Oostenrijkse gedeelte waarna we stukje bij beetje steeds verder opschuiven. Dus we gaan van rechts naar links werken en van achteren naar voren. Ja inderdaad, we gaan net andersom dan vaak gebruikelijk is. Van de achtergrond naar de voorgrond werken voorkomt veel onnodige frustraties door beschadigingen tijdens het bouwen van het landschap.

We schrijven mei 2015: Het wisselstroomgedeelte is bijna gereed zodat het binnenkort functioneel is. Er zal binnenkort ook een eerste ruwe schets, hoe het landschappelijk bedacht is, op papier gezet gaan worden waarna de leden tijdens een brainstormsessie(s) hun ideeën kunnen spuien over de invulling van het landschap. Zoveel mensen zoveel zinnen; niet ieder idee kan natuurlijk gerealiseerd worden maar het kan wel worden meegenomen in het totaalplaatje. Er zullen altijd compromissen – zeg keuzes- gesloten moeten worden, ook financieel, want ook landschap bouwen kost geld en het moet er wel zijn. ct.

Wordt vervolgd.

clubbaan 3-5

Een glooiend landschap en heel ruime bochten