De nieuwe Clubbaan deel 4

Het verhaal over onze nieuwe clubbaan deel 4

Geachte lezer: in dit 4e deel de laatste stand van zaken en een aantal foto’s (eind juni 2015)

clubbaan 0301

Het was geen champagne maar gevulde koeken waarmee iets feestelijks kon worden gevierd.
Zaterdag 27 juli jl. is een nieuw hoofdstuk afgesloten in de bouw van de baan:
ook het wisselstroomgedeelte is nu geheel functioneel. Die zaterdag zijn de laatste hobbels genomen en konden de eerst treinen rijden op alle sporen, zowel 2 als 3 rail.

clubbaan 0302

Ziet u de trein staan? Het geeft een aardig beeld van de omvang van het station
waarbij links de3-railsporen liggen en rechts de 2-railsporen

Nu alle “rommel” op de baan verdwenen is, is pas goed te zien hoe enorm groot het station eigenlijk is met z’n royale wisselstraten, brede perrons en zeer grote lengte. Alles overziend is er een knap staaltje werk in één jaar afgeleverd, want slechts een jaar geleden werd met de renovatie een begin gemaakt.
Een renovatie die eigenlijk een totale nieuwbouw werd. Alleen de onderbouw is blijven staan.

Ook de geheel zelfgebouwde besturingskast is nu operationeel.

clubbaan 0303

Ook het “commando centrum”, daar waar alles aangestuurd wordt, is nu ook functioneel

clubbaan 0304

Lange trajecten met heel flauwe bogen kenmerken het rechter gedeelte van de modelbaan

Nu de baan helemaal functioneert is kan gedacht worden aan rijmiddagen of avonden. Er zijn plannen om daar in de maand september mee te beginnen. Dit zullen aparte avonden en middagen gaan worden om niet de bouw te stagneren.

clubbaan 0305

Hier komen 2-rail en 3-rail bijeen bij het station

Zo langzamerhand komt nu ook de aankleding van de baan in zicht. Plannen zijn omgezet in een tekening die richting moet gaan geven hoe alles er moet gaan
uitzien.

clubbaan 0306

Dit zijn de 3-rail opstelsporen die onder het HOe traject liggen (rechterkant baan)
De “Train Safe” wordt gebruikt om complete treinen in te voegen op de opstelsporen

Ook het HOe spoortraject is in die tekening opgenomen. Dit sporenplan is dus wel reeds op papier gezet maar moet nu worden aangelegd.

clubbaan 0308

Zichtbaar zijn dezelfde opstelsporen -links- en het baangedeelte dat zich met zeer flauwe bogen een weg baant door een toekomstig overwegend groen landschap

clubbaan 0309

De opstelsporen voor het 2-rail gedeelte van de baan. Deze sporen liggen helemaal aan de linkerkant van de modelbaan, daar waar in een later stadium het HOm Zwitserland gedeelte boven moet komen

Tot zover deze aflevering van de bouw van de grote clubbaan van onze club.
Meer informatie vindt ook in de vorige delen van deze serie.

Wordt vervolgd.