De nieuwe Clubbaan deel 5

Het verhaal over onze nieuwe clubbaan deel 5

De volgende stappen in de bouw van onze clubbaan.

Het is al weer een tijdje geleden dat we de bouw van de grote clubbaan voor het voetlicht brachten: Hier een update.

ClubbaanDat u een tijdje niets gelezen hebt over de clubbaan wil nog niet zeggen dat er geen vooruitgang is geboekt, sterker nog, er is hard gewerkt vooral aan het technische gebeuren. Technisch moet een modelbaan eerst echt 100 % zijn. Dat is de basis waarop je verder kunt bouwen naar een goed geheel. Financieel moet het ook te behappen zijn en ook tijd speelt een grote rol en dat laatste is er dan ook de oorzaak van dat het resultaat niet direct voor iedereen zichtbaar is.

Het gedeelte waar we het nu over gaan hebben gaat over de rechterpoot van de baan, dat is ook het oudste gedeelte en na een renovatie is de start in ruwbouw klaar, d.w.z. het H0 gedeelte met 2-rail en 3-rail.

De baan is inmiddels zover gevorderd dat de digitalisering aanvang heeft genomen. De blokindeling voor de 2-rail baan is klaar en die van de 3-rail baan is gestart. Tegelijkertijd wordt de baan in 2 computersystemen aanstuurbaar gemaakt. Dit zijn Koploper en iTrain.
Tijdens de digitalisering kan er normaal op de baan worden gereden omdat er bij de bouw al direct de noodzakelijke bezetmelders zijn aangebracht.

Clubbaan

Links op de foto ontstaat het haventje

Gestart is met een kleine overslaghaven (wateroppervlak met 2 boten, kademuren, 2 kadesporen met overslagkraan, een spoor in een opslagloods en een spoor naar een graanoverslag). Deze haven heeft aansluiting op het 2-rail goederen emplacement van het grote centrale station. Ook is gestart met de aanleg van de grote draaischijf met polygonale loods, welke aansluiting heeft op het 3-rail gedeelte.

Daarnaast kan binnenkort worden gestart met de bouw van het gecombineerde H0 / H0e zijlijnstation. Hiervoor willen we wel de aansturing van het 3-rail schaduwstation afgerond hebben, omdat hier na de bouw wat lastiger bij te komen is. De bereikbaarheid van baan en componenten is ook na de bouw van de bovenliggende H0e baan gegarandeerd voor de toekomst en ook noodzakelijk voor eventuele reparaties.

Clubbaan

Op de voorgrond het schaduwstation waarboven het H0e gedeelte komt

De H0e baan start in een redelijk groot zijlijn station, waarbij normaal en smalspoor ook enkele sporen delen. Van hieruit is het mogelijk om over een “eeuwig durende ovaal” (met schaduwstation) rondjes, uiteraard in 2 richtingen) te rijden. Daarnaast is er een lijn die na enig klimwerk, eindigt in een 3 sporig smalspoorstation aan de raamkant (kant van de zithoek). Een ruime blik op dit station is straks van 2 zijden mogelijk. Het landschap van dit traject overspant ook de loopruimte achter de baan, zodat clubleden die achter bij een van de schaduwstations bezig zijn, niet zichtbaar zijn vanaf de voorzijde van de baan.

Voor de ruwbouw en de aanleg van de spoorlijn van dit deel, welke uiteraard ook digitaal aanstuurbaar is, verwachten we het gehele jaar 2016 bezig te zijn.

Clubbaan 5-1

Laten we de tekening nog eens bekijken.
* De grijze lijnen die u ziet zijn de H0 sporen met links de draaischijf die inmiddels ook geplaatst is. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met bouw van de locloods en alles wat daar rondom bij hoort.
* In het midden het al eerder genoemde overgangsstation H0 / H0e dat 13 cm. hoger ligt dan de H0 sporen daarvoor. De H0 sporen (grijs) worden met een niet zichtbare (stippellijn) lange klim bereikt.
* Het overgangstation is de spil van dit baangedeelte want van daaruit gaan de smalspoortreinen twee richtingen uit (rode lijnen) rechts naar een passeer keerlus en links de tunnel is met een spiraal klimmend het heuvellandschap verder in waarbij het soms zichtbaar is en soms in tunnels.
* Rechtsboven wordt uiteindelijk een stationnetje bereikt waarna de trein met een scherpe bocht in een tunnel keert.
* De grijs getekende H0 sporen verdwijnen in tunnels op twee niveaus om even later iets verderop weer zichtbaar te worden in tegenovergestelde richting. Het landschap dat gaat ontstaan zal bosrijk en heuvelachtig zijn.
* Het blauw gekleurde is het water van de kleine overslaghaven.
* Het sterk oplopend heuvellandschap boven de loopruimte achter is nog niet weergegeven.
* Het meeste rail en wisselmateriaal is al aangeschaft zodat een snelle aanvang van de bouw van het H0e gedeelte een aanvang kan nemen.
* Ook enig rijdend materieel zoals dit mooie hieronder staande treinstel van de Zillertalbahn is aanwezig.

Clubbaan

Bent u ook geïnteresseerd naar de verschillende bouwstappen? Kom dan eens kijken op een maandag avond in onze clubruimte.