De nieuwe Clubbaan deel 7

De voortgang van onze clubbaan, deel 7

clubbaan deel 7

Groots in het klein. De Rhätische Bahn in Zwitserland is voor menigeen een inspiratiebron om na te bouwen, maar ja, de ruimte…..

Een modelbaan maken naar Zwitsers voorbeeld heeft over het algemeen veel ruimte nodig en is daarom vaak thuis met de beperkte die je hebt, niet of beperkt mogelijk.

Echter omdat het smalspoor is, zgn. Meterspoor, kun je door de kleinere bogen toch wel een redelijke baan bouwen.

Als je bij een club bent dan is dat eerder realiseerbaar en zo ook bij de Modelspoorwegclub Emmen. Enige jaren terug is het plan opgevat dat, wat je thuis niet kunt maken, wel mogelijk moet zijn bij de club.

clubbaan deel 7

Het is een megaproject aan het worden dat bestaat uit drie gedeelten, nl. een baan in U vorm: Groen Duitsland rechts, Stedelijk Duitsland met groot station in het midden, en Zwitserland met normaal en smalspoor aan de linkerkant.

clubbaan deel 7

Achterkant van de baan

We hebben de lat hoog gelegd, het moet kwaliteit worden, modelspoor van hoog niveau.

Clubbaan deel 7Dat betekende weinig tot geen concessies doen en alleen het beste materiaal gebruiken.
Van fouten kun je leren en dat is dan ook in de loop van de jaren gebeurd, een leerproces dat nog steeds door gaat.

Nu de ruwbouw/geraamte van het groene Duitse gedeelte (rechts) er staat, was het moment aangebroken dat de “houtbouwers” konden beginnen met het Zwitserse gedeelte.

Deze 3D tekening laat zien hoe het er uit moet gaan zien: het domein van het smalspoor waar de Rhatische Bahn zijn thuisbasis heeft.

Dit berggedeelte is 4.50 lang en 1.44 diep.

De tekening boven laat in grote trekken zien hoe het geheel er uit moet gaan zien; de wereld van rotsen en berghellingen waartussen het smalspoor traject ligt.

De tekening links laat dit gedeelte van de grote modelbaan uit een andere hoek zien waarbij ook nog een stukje van de achterkant zichtbaar is.

Ook de achterkant van de baan is aantrekkelijk gemaakt om te zien met leuke tegen de steile rotsen aan gebouwde railtrajecten.

Voor en achterkant zijn optisch van elkaar gescheiden door de hoogte van de bergwanden.

Onder dit berggedeelte liggen nog opstelsporen van de H0 baan en die hoogte is rond 110 cm., en zijn voor het oog niet zichtbaar.

De toppen op de bergrug en dus ook de scheiding zal tegen de 2 meter zijn zodat je ook echt tegen een bergmassief aankijkt.

Helemaal rechts op de tekening ziet u nog H0 sporen die verdwijnen onder het berggedeelte.

Nog even de achterkant die u ziet. Een gedeelte daarvan moet ook de moeite waard zijn om te bekijken. De gedachte is Zwitserland puur: steile hellingen waartegen de railtrajecten zijn gepland. Een dergelijke tekening laat alles natuurlijk maar summier zien zonder verdere aankleding.

Achter het grijs op de 3D tekening (boven) liggen de HO wachtsporen die de verbinding vormen met de rest van de baan.

Smalspoor (op schaal H0m) is dus dominant op dit gedeelte aanwezig en met deze lengte en breedte is het goed mogelijk een aantrekkelijk landschap te maken waarin de treinen mooi tot z’n recht komen.

Clubbaan deel 7Het sporenplan.

Rechts ziet u een tekening van het sporenplan van dit baangedeelte.

Donkerblauw getekend is het zichtbare sporenplan en lichtblauw dat is weggewerkt in het landschap.

U ziet het is een geheel zelfstandig treinbedrijf met veelheid aan sporen. Zo lijkt het misschien als een ouderwetse spaghetti modelbaan zoals je dat vroeger nog wel eens zag.

Toch lijkt dat maar zo, want weggewerkt in het landschap met zijn rotspartijen en het vele groen vallen deze sporen in het geheel niet op.

Dit sporenplan laat zien dat op de ruimte van 4.50 en 1.44 een enorme rijlengte is gecreëerd met inhaalsporen en een station met lange perronsporen (midden-onder op de tekening)

Voor onze clubbaan worden twee ontwerpprogramma’s gebruikt.
Aan de hand van schetsen met ideeën en uitwerkingen wordt uiteindelijk een technische tekening gemaakt.

Winrail X3 (www.winrail.de) wordt gebruikt voor de ontwerpfase waarin we van alles uitproberen.

Dit programma is prettig werken voor de pure rail ontwerpfase.

Je kunt je eigen railobjecten bibliotheek maken of bestaande bibliotheken aanpassen.

Voor het werken met flexrail zijn er vele bewerkingen mogelijk, inclusief beheer boogstraal en later verknippen van de flex in kortere stukken.

Onder: Electra tekening 01 H0 sporen

Clubbaan deel 7

Tekening onder: Wintrack D 2; als voorbeeld; dit laat een ander gedeelte van de modelbaan zien, het zgn. Duitsland gedeelte, met daarop een haventje en overslag.

Clubbaan deel 7

Clubbaan deel 7

Boven: Hetzelfde stukje modelbaan maar dan in een ander perspectief geplaatst.

Met Wintrack_rail_Electra_01, zijn ook 3D objecten geplaatst en kan het landschap aangemaakt worden.

Voor het definitief technisch ontwerpen van de baan wordt Wintrack (Duitse versie 13, www.wintrack.de) gebruikt.

Met dit ontwerpprogramma kun je behalve rails leggen, ook elektra aanleggen (Zie grote tekening boven Electra 01)

Clubbaan deel 7

Deze tekening laat oa. de hoogtelijnen zien, maar ook een spantenoverzicht. Zo kun je het landschap vormen. Als u goed kijkt dan ziet u onderaan ook drie stationssporen.

Clubbaan deel 7

Boven nog een 3D tekening van het spantenoverzicht

Elk jaar komt er een Modellen CD van Wintrack uit, maar er bestaan ook verzamel Cd’s met meerdere jaargangen.
Eventueel kan men zelf 3D objecten aanmaken.

Naast bestaande railbibliotheken kan men ook zelf railstukken definiëren en eventueel opnemen in een bibliotheek.
Bij digitaliseren van een baan is het van wezenlijk belang dat alle bekabelingen ook duidelijk zijn.

Een extra leuke feature binnen het programma is dat je een rij simulaties kunt uitvoeren. Dit geeft ook een idee van het baanaanzicht en perspectief. Ook het niet zichtbare gedeelte is dan te bekijken.

Ook kun je een video maken waarbij je over je baanontwerp vliegt, kijk maar eens hier!

Clubbaan deel 7Mooie plannen dus maar het moet nog wel allemaal gebouwd gaan worden, en dat wordt het ook.

Het landschap met zijn hoogteverschillen werd opgedeeld in een aantal spanten.

Daar waren er nogal wat van nodig want om de 40 cm. was er een spant gepland.

Clubbaan deel 7

Clubbaan deel 7

 
Iedere spant is weer anders door de vorm van het landschap.

De spanten getekend in de computer, werden één voor één uitgeprint op schaal (foto boven)

Al deze genummerde vellen met tekeningen werden daarna weer genummerd overgezet en uitgetekend op plaatjes triplex.

Daarna moesten de op hout getekende spanten met de decoupeerzaag uitgezaagd worden.

De gezaagde spanten konden daarna geplaatst gaan worden en onderling met elkaar vormt het een stevig geheel.

Tot zover zijn we inmiddels gekomen en dat werk gaat nog wel even door.

Na een lange tijd van voorbereiding is dus nu een aanvang gemaakt.

Eerst moesten de HO railtrajecten met alles wat daarbij hoort, zoals bezetmelders e.d. geheel probleemloos kunnen functioneren; en dat kost heel veel tijd en geld.

De tekening (onder) geeft een wat groter overzicht van de “linker poot” van de grote modelbaan in wording.

Clubbaan deel 7

Linksonder ziet het begin/einde van het grote HO station gelegen in een heuvelachtig landschap dat rechts overgaat in het Zwitserland gedeelte met in de kleur rood de wisselstroom sporen.

De donker gekleurde sporen zijn dus weer de zichtbare trajecten. Vanuit het grote station lopen de HO sporen nog even voor het hogere gedeelte langs en verdwijnen door een tunnelingang naar wachtsporen.

Opstel/wachtsporen voor de wisselstroomsporen zijn er ook maar aan de geheel andere kant van de modelbaan.

Tot slot: de foto onder laat nog even de verdere bouw van het grote station zien dat nu grotendeels functioneel is en dat aansluit op dat Zwitserland gedeelte en een brugfunctie vervuld richting het hogere Duitsland gedeelte geheel achteraan op de foto.

Dat gedeelte staat er nu in ruwbouw en het smalspoortraject daarop is bijna rond en kan binnenkort functioneel worden. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.

Clubbaan deel 7

U ziet het, stap voor stap worden plannen ten uitvoer gebracht en begint nu toch iets zichtbaar te worden van wat jaren geleden uitgedacht werd: een modelbaan bouwen die groots moest zijn.

De modelbaan staat dus in de steigers en begint steeds meer vorm te krijgen. Wordt vervolgd.

Clubbaan deel 7

Een mooi voorbeeld van een bergwand!