Nieuwsbrief april 2020 – Modelspoorwegclub Emmen

NIEUWSBRIEF Nieuws en achtergrondinformatie over de Modelspoorwegclub Emmen en (model)spoorhobby.

Beste clubleden,

We leven in bijzondere tijden die we kortgeleden niet voor mogelijk hadden gehouden.

De wereld op z’n kop door een virus dat over de aarde voortwoekert en waar nog geen medicijn voor is.

Het lijkt wel een scenario voor een slechte rampenfilm maar is toch werkelijkheid blijkt te zijn.

Vorig jaar kreeg ik van iemand een boek dat zich afspeelt in het Drenthe van 1918 aan het einde van de eerste wereldoorlog en daarin stond een verhaal over de Spaanse griep die in de wereld, en ook in onze omgeving hevig huishield en alles op z’n kop zette. Het boek stond nog op de plank en al herlezend valt de overeenkomst op met wat we nu beleven, heel bizar, maar helaas al te waar.

Ook voor onze club een onzekere tijd, een tijd waarin ook geen clubavonden mogelijk zijn en we elkaar niet kunnen ontmoeten, en hoe het gaat duren; we weten het niet.

Een van de mooiste modelbanen die te bewonderen waren op onze beurzen: Oostmahorn

In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat een nieuwsbrief gepubliceerd om nieuwtjes uit te wisselen op hobby gebied en ook om contact het houden met de leden die niet zo vaak op de clubavonden aanwezig konden zijn.

Dat laatste willen we nu gaan intensiveren vooral omdat we thuis op ons zelf zijn aangewezen.
De nieuwsbrief kan daardoor een bindmiddel tussen de leden gaan worden om contact met elkaar te houden.

Het idee is om, nu u toch veel thuis moet zitten, dat u zelf eens de tijd neemt om iets te vertellen over uw hobby, en als u een modelbaan hebt, ook daarover iets te schrijven.
Ook als u andere ideeën hebt dan vernemen we dat graag.

In deze aflevering staan we even stil bij uw club die jarig is geweest want in maart jl. bestond de club 40 (!) jaar.

Een hele leeftijd voor een hobbyclub van treinen individualisten.

Op dit moment is het geen tijd voor feestneuzen en slingers maar we kunnen er wel even bij stilstaan en kort terugkijken op o.a. de vele modelspoorbeurzen die we als club organiseerden

In Maart 1980 werd in een een piepkleine advertentie de aanstaande oprichtingsvergadering van een modelspoorclub in Emmen gemeld. De schrijver van dit artikel die net met de hobby begonnen was leek dat wel wat en op een avond toog hij naar Het Bintholt, het wijkcentrum in het vroegere winkelcentrum van Emmerhout. Ruim dertig mensen waren er en dat was veel meer dan verwacht. Als spoorbeginneling keek ik erg op naar die mensen die gepokt en gemazeld waren in de hobby, tenminste dat lieten sommigen blijken. Ik was nog in het stadium van Lima treinen van de HEMA, dus was geen partij voor bepaalde mensen die “dure” merken hadden.

Dick van Leeuwen met (nog) donkere haarbos in 1984

In de loop van vele jaren is er veel gebeurd bij de club: mooie dingen zoals optredens met modulebanen die we hebben gehad; excursies in binnen en buitenland en natuurlijk de vele beurzen waarvan die van vorige maand niet door kon gaan.

Ook nare dingen zijn ons als club niet bespaard gebleven zoals leden die overleden.

Over al die gebeurtenissen valt genoeg te vertellen en aan u de vraag; vertel! Ook als u nog niet zoveel jaren bij de club bent.

Het jaar 1980 was het begin van een club die diverse verhuizingen heeft meegemaakt en nu op een fraaie en ruime locatie zit.

Deze maand is door alle toestanden rondom het Corona virus er geen beurs geweest en daarom maar even een kort inkijkje in andere beurzen die in het verleden georganiseerd zijn.

Zo langzamerhand hebben we een grote traditie opgebouwd op modelspoorbeurs gebied. Vele jaren terug, in 1984, was dat nog wat bijzonders met beurzen midden in het centrum.

In de loop van de bijna veertig jaar modelspoorbeurzen zijn er heel wat artikelen kranten en andere media verschenen die meehielpen aan de bekendheid bij het publiek. Ook jarenlang werden in de regio vele raambiljetten rondgebracht totdat de winkeliers niet meer de ramen “bevuild” wilden zien met posters. Tegenwoordig zijn er veel alternatieven.

De beurzen die begonnen in het toenmalige hotel Grimme aan de Markt (zaal de Wipkar).

Later in de LTS aan de Weerdingerstraat,
in zorgcentrum De Bleerinck (foto links) de Anloop (toenmalige clubhonk) en andere locaties, maar vooral de laatste jaren de prachtige locatie in het hotel, zijn toch altijd – hoewel wisselend – goed bezocht en voor ons als club heel belangrijk.

Het zijn vaak ontmoetingsplaatsen geweest voor de hobbyisten uit de regio.
We hopen dat we in het najaar toch weer onze modelspoorbeurs kunnen organiseren.

Ook hopen we dat we onze clubavonden binnen niet al te lange tijd weer kunnen opstarten en de club kroketten aangevuld met soorten vocht weer rond kunnen gaan, dat ook de gezelligheid er weer mag zijn en dat er weer gebouwd kan worden aan onze clubbaan.

Nogmaals: in deze tijd van stilstand en verplichte afstand houden zou het mooi zijn als de afstand tussen de leden verkort zou worden door onderlinge uitwisseling van (modelspoor) belevenissen want de hobby kunnen we in huis beoefenen. De nieuwsbrief staat voor u open. Mail uw bijdrage naar Herman of Chris.(Foto’s Bert en Chris)

Het gaat u goed en hopelijk ziet wij elkaar snel in gezondheid weer terug!

Hoe mooi kan onze hobby zijn